Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Notolaemus unifasciatus (Latreille, 1804e)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozprzestrzeniony od Francji, północnych Włoch, Krainy, Siedmiogrodu i Podola przez całą środkową Europę aż do południowych części Anglii i Szwecji. Na ogół spotykany rzadko i sporadycznie, z niektórych krajów notowany tylko na podstawie znalezisk w ubiegłym stuleciu. W Polsce notowany z pojedynczych stanowisk w czterech krainach. Występuje na drzewach liściastych, zwłaszcza bukach i dębach. Chrząszcze poławiano przeważnie pod zmurszałą korą na obumierających drzewach, na powalonych i dłuższy czas leżących na ziemi pniach lub gałęziach, w wiązkach chrustu oraz przy świeżym soku wypływającym z pni; poza tym poławiany pod korą dębu w chodnikach kornika Dryocoetes villosus (Fabr.). Larwy przezimowują, przepoczwarczenie następuje wiosną, a młode chrząszcze ukazują się w maju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1905, Horion 1960), nad Baryczą (Varendorff 1905); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk: Pątnów Legnicki (Gerhardt 1895, Gerhardt 1895b, Gerhardt 1910, Horion 1960); Polska (Ślipiński 1982); «Prusy» (Zebe G. 1852, Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)