Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leistus (Leistidius) piceus Frölich, 1799
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek zamieszkujący góry i pogórza środkowej Europy, z terenów niżowych znany tylko na północno-wschodniej granicy zasięgu: z Puszczy Białowieskiej w Polsce i z okolic Kaliningradu w ZSRR. Żyje w wilgotnych lasach, wzdłuż dolin górskich potoków wnika ponad górną granicę lasu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Karpiński i Makólski 1954, Szujecki 1958b, Okołów 1968b); Górny Śląsk (Schaum 1856, Kolbe W. 1924, Horion 1941); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków Zwierzyniec (Makólski 1952), Ojców pow Olkusz (Karpiński i Makólski 1954); Góry Świętokrzyskie (Głazek 1939, Karpiński i Makólski 1954, Szujecki 1958b, Ćmak 1960); Wyżyna Lubelska (Zaitzev 1912, Makólski 1952, Skuratowicz i Urbański 1953, Karpiński i Makólski 1954); Roztocze (Tenenbaum 1913, Karpiński i Makólski 1954); Sudety Zachodnie (Zeller 1841, Kiesenwetter i Märkel 1846, Letzner 1849, Letzner 1871, Letzner 1885, Schwartz i Schieck 1863, Pfeil 1866, Koltze 1873, Gerhardt 1910, Horion 1941); Sudety Wschodnie (Rotermund 1833, Letzner 1849, Letzner 1871, Letzner 1885, Zebe G. 1852, Koltze 1873, Reitter 1908); Beskid Zachodni (Rottenberg 1868, Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Riehn 1914, Makólski 1952, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Makólski 1952); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1926), Strzyżów, Czudec pow. Strzyżów, Góra Cergowa (Pawłowski*), Słone Góry pow. Sanok (Makólski*); Bieszczady: Wetlina pow. Lesko, Bereźki pow. Ustrzyki Dolne (Burakowski*), góra Szeroki Wierch (Pawłowski*); Tatry (Miller 1859, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Kiesenwetter 1870, Reitter 1870b, Kotula 1874, Roubal 1930, Walles 1936, Makólski 1952, Łomnicki A. 1963); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilling 1829b, Gravenhorst 1836, Bach 1849, Letzner 1849, Gutfleisch 1859, Reitter 1870, Jakobson 1906, Kuhnt 1911b, Mrozek-Dahl 1928, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Pax 1917, Pax 1918b, Pax 1921, Karpiński i Makólski 1954); «Beskidy» (Reitter 1908)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla var. rufescens Letzn.