Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nebria (Nebria) heegeri Dejean, 1826
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek wschodnio-południowo-karpacki, w Polsce nie występuje, wzmianki (bez podania miejscowości) M. Nowickiego (1864) o występowaniu w Beskidzie Wschodnim i G Jakobsona (1906) w Galicji opierały się na danych odnoszących się prawdopodobnie do Nebria (Alpaeus) fuscipes Fuss., możliwy do znalezienia w Bieszczadach, gdyż stwierdzony w ukraińskich Karpatach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]