Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nebria (Nebria) jockischii Sturm, 1815
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Podgatunek nominatywny znany z zachodniej i środkowej części Alp, drugi podgatunek Nebria (Nebria) jockischii nigricornis Villa występuje w środkowych i wschodnich Alpach, Polskę. Zamieszkuje Nebria (Nebria) jockischii hoepfneri dej zasiedlający środkową Europę w Karpatach i Sudetach, gdzie jest rzadko znajdowany nad górskimi wodami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as: