Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lathropus sepicola (Müller, 1821)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek znany głównie z krajów środkowej Europy; notowany również z nielicznych stanowisk z Belgii, Francji, Szwajcarii, Włoch, Rumunii, Podola i Kaukazu. W Polsce znany tylko z czterech krain, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach w ubiegłym stuleciu. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate. Występuje przeważnie w zmurszałym drewnie płotów i słupów ogrodzeniowych, znajdowany również w drewnie drzew liściastych uszkodzonych uprzednio przez larwy kózek i korników.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1960); Dolny Śląsk (Gerhardt 1867b, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1888, Pax 1916); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Rybiński 1897), Potok Zloty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Nizina Sandomierska: Tarnów (Reitter 1895d, Rybiński 1897); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Ślipiński 1982); «Śląsk» (Gerhardt 1866, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Pax 1915, Horion 1951); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)