Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nebria (Nebria) nivalis (Paykull, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Borealny gatunek, znany z Fennoskandii i północno-wschodniej Syberii, nie występuje w Polsce, wykazane stanowiska odnoszą się prawdopodobnie do Nebria (Nebria) rufescens (Stroem).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Karkonosze (Bach 1849, Letzner 1849, Letzner 1851e); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Letzner 1849, Bach 1851, Zebe G. 1852); Beskid Zachodni: dolina górnej części Wisły i jej dopływów od góry Baraniej do Ustronia (Letzner 1849); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b)

Uwagi:
Tatry: bez stanowisk