Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nebria (Alpaeus) hellwigii (Panzer, 1803)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek. Zamieszkuje wyższe partie wschodnich Alp. Występowanie w Polsce wykluczone, wykazany z Sudetów Wschodnich i Beskidu Zachodniego niewątpliwie na podstawie błędnego oznaczenia albo pomyłki w etykietowaniu miejsca znalezienia.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: koło Kłodzka (Bach 1851); Beskid Zachodni: góry koło dolin Soły i Koszarawy (Wachtl 1870); Śląsk (Bach 1851)