Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dyschirius (Dyschirius) bonellii Putzeys, 1846b
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek ciepłolubny,. Zamieszkuje południową część środkowej Europy, podawany również z Ukrainy, Rumunii i Serbii Na południu areału zasiedla pobrzeża wód, na północy natomiast żyje na terenach kserotermicznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Uniejów-Rędziny pow Miechów (Plewka 1970); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1906, Csiki 1927b)