Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dyschirius (Dyschirius) gracilis (Heer, 1837b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek ciepłolubny,. Zamieszkuje środkową i południową Europę; północna granica zasięgu przebiega przez środkową Francję, okolice Berlina i północną Polskę. Zasiedla otwarte miejsca na piaszczystych i gliniastych brzegach rzek i glinianek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Tczew (Folwaczny 1958b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Blank-Weissberg 1929, Plewka 1970); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Makólski 1952, Plewka 1970); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Plewka 1970); Wyżyna Małopolska (Plewka 1970); Góry Świętokrzyskie: Kielce (Müller 1922); Wyżyna Lubelska (Plewka 1970); Roztocze (Plewka 1970); Nizina Sandomierska (Plewka 1970); Beskid Zachodni (Plewka 1970); Beskid Wschodni (Plewka 1970); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Jakobson 1906)