Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Airaphilus elongatus (Gyllenhal, 1813)
Opis w KFP:
[tom 12]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w południowej i środkowej Europie na północ docierający do środkowych, prowincji Szwecji oraz południowej Finlandii, notowany nadto z Egiptu, Turkiestanu i Mongolii. Występowanie omawianego gatunku wymaga dalszych badań, gdyż wykazany tylko ogólnikowo przez M. Łomnickiego przed przeszło 80 laty z Mazowsza i na tej tylko podstawie błędnie z Warszawy (Horion 1960). Z Gdańska omyłkowo został wzmiankowany przez A. Horiona (1951), co później (1960) ten sam autor sprostował podając, że dane te odnoszą się do A. perangustus Lindb. Występuje na wilgotnych łąkach, i torfowiskach oraz na pobrzeżach lasów wilgotnych; przeważnie wśród mchów oraz pod gnijącymi warstwami traw i siana. Poławiany głównie od późnej jesieni aż do maja.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1951); Nizina Mazowiecka (Łomnicki M.A. 1913), Warszawa (Horion 1960); «Śląsk» (Horion 1951); «gubernia warszawska» (Jakobson 1915)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowisko błędne