Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dyschirius (Dyschirius) rufipes (Dejean, 1825)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek południowo-wschodnio-europejski, na zachód sięgający do Austrii i środkowych Włoch Wykazywany z Moraw, Słowacji i Podola. Podany omyłkowo z Prus (Lentz 1871), co sprostował sam autor (1876), dane odnoszą się do Dyschirius (Dyschirius) angustatus (Ahr.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rogaczewo pow Kościan (Górny 1968c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców pow. Olkusz (Eichler W. 1914); Polska (Motschulsky 1850, Jakobson 1906, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Jakobson 1906)