Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nausibius clavicornis (Kugelann, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek kosmopolityczny, prawdopodobnie pochodzący z Ameryki, skąd z różnymi towarami był zawleczony do większych miast w Europie, ale nigdzie nie zaaklimatyzował się. W Polsce notowany z dwu stanowisk na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat.
[tom 22]
Gatunek kosmopolityczny, pochodzący prawdopodobnie z Ameryki Północnej, zawleczony z różnymi towarami do większych miast w Europie, ale nigdzie nie zaaklimatyzował się. W Polsce notowany z dwu miast na Pobrzeżu Bałtyku na podstawie danych sprzed przeszło stu laty i nie zaliczony do stałego elementu fauny krajowej; obecnie podtrzymujemy to stanowisko, chociaż niedawno stwierdzono jego występowanie w Gdańsku, Białowieży i w Tatrach. Występuje tylko w ciepłych, zamkniętych pomieszczeniach, może wyrządzać szkody w magazynach i składach. Żywi się suchymi produktami roślinnymi, jak mąka, kasza, suche owoce i przyprawy kuchenne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932, Horion 1960), Gdańsk (Lentz 1879, Horion 1951, Horion 1960); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1915); «Prusy» (Kugelann 1794, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1911); Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Ślipiński 1983); Puszcza Białowieska: Białowieża (Ślipiński 1983); Tatry (Ślipiński 1983)

Uwagi:
«Prusy»: terra typica! dla Cucuius clavicornis KUGEL.