Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dyschirius (Dyschirius) uliginosus Putzeys, 1846b
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek występuje tylko w Alpach Poza Polską wykazywany z niewielu stanowisk w Niemczech i Austrii, które to dane są wątpliwe. Według niektórych nowszych autorów, np. T. Plewki (1970), jest podgatunkiem Dyschirius (Dyschirius) angustatus (Ahr.).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: koło Warszawy (Müller G. 1929, Horion 1935, Horion 1941, Burmeister 1939); Polska (Horion 1951)