Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dyschirius (Reicheiodes) rotundipennis Chaudoir, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek występuje w strefie leśnej Alp, podgatunek nominatywny we wschodniej części, zaś Dyschirius (Reicheiodes) rotundipennis macellus Daniel w południowej. W Polsce gatunek nie występuje; wykazany z Głogowa na podstawie tylko jednego młodego, nie wybarwionego okazu, poprawnie oznaczonego, ale prawdopodobnie mylnie zaetykietowanego (Plewka 1970), ze Śląska podał go również omyłkowo K. Letzner (1871), co sam później sprostował (1876); odnośne okazy należały do Dyschirius (Dyschirius) globosus (Herbst); o występowaniu tego gatunku na Śląsku wątpi A. Horion (1941), a dane H. Ledera znakiem zapytania opatruje G. Jakobson (1906).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Kolbe W. 1931, Horion 1935, Burmeister 1939); «Śląsk» (Leder 1872)