Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bembidion (Actedium) pallidipenne (Illiger, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek europejski, halofilny, rozmieszczony na wybrzeżach Atlantyku, Morza Północnego i Bałtyku, zasiedla piaszczyste plaże nadmorskie od Portugalii do południowej Skandynawii (z Finlandii nie wykazany). Żyje na otwartych miejscach w pobliżu lub bezpośrednim sąsiedztwie wody. Ze względu na biotop i sposób życia występowanie w Polsce poza wybrzeżem Bałtyku wydaje się niepewne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Siebold 1847, Bach 1851, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879, Schaum 1860, Helm 1901, Netolitzky 1913c, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Netolitzky i Vogel 1917, Mrozek-Dahl 1928, Lengerken 1929, Węgrzecki 1932, Horion 1941, Horion 1959b), Jezioro Żarnowieckie (Makólski*); Pojezierze Mazurskie: Jezioro Drwęckie pow. Ostróda (Meyer 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna pow. Gorzów Wielkopolski (Horion 1936d); Beskid Zachodni: Dorzecze Soły i Koszarawy (Wachtl 1870); «Prusy» (Seidlitz 1888, Łomnicki M.A. 1913)

Uwagi:
Beskid Zachodni: Stanowiska wątpliwe
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowiska wątpliwe
Pojezierze Mazurskie: Stanowiska wątpliwe
«Prusy»: Stanowiska wątpliwe