Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bembidion (Testedium) bipunctatum (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek palearktyczny, wykazywany z prawie całej Europy od północnej Portugalii i środkowej części Włoch aż do najdalszej północy, poza tym podawany z północnej Afryki, Azji Mniejszej, Kaukazu i zachodniej Syberii. Występuje w dwu formach, w starszym piśmiennictwie zazwyczaj nie wyróżnianych. Podgatunek nominatywny zasiedla pobrzeża wód na terenach niżowych i pogórzach do wysokości około 500 m n.p.m. Drugi podgatunek, górski Bembidion (Testedium) bipunctatum nivale Heer obejmuje swym zasięgiem Pireneje, Alpy, Sudety i Karpaty, żyje nad wysokogórskimi wodami i w pobliżu płatów firnu, niekiedy bywa znoszony w niższe partie przez wody powodziowe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Netolitzky i Vogel 1917, Bartoszyński 1937); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Eichler W. 1928, Blank-Weissberg 1929); Nizina Mazowiecka (Makólski 1952); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933, Horion 1941); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Lgocki 1911, Mazur E. 1939), Kraków Dębniki (Pawłowski*); Wyżyna Małopolska: Pińczów (Makólski*); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny (Makólski*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1885, Koltze 1873, Zacharias 1890, Gerhardt 1910, Horion 1935, Horion 1951); Sudety Wschodnie (Schilling 1847, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Letzner 1848, Letzner 1871, Letzner 1885, Roger 1856, Reitter 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967), Rytro pow. Nowy Sącz (Makólski*); Beskid Wschodni (Trella 1926, Trella 1930d); Pieniny: Krościenko (Makólski*); Tatry (Miller 1859, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Makólski 1952), Czuba Goryczkowa, Kopa Kondralowa (Makólski*), Zmarzły Staw, Suchy Staw, Zielony Staw, Liliowe, Morskie Oko, Bachlidowy Wierch (Pawłowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Netolitzky 1943); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1941, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Bercio 1931); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1849, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d, Kuhnt 1911b, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Netolitzky 1943); «Karpaty» (Burmeister 1939, Horion 1941, Csiki 1946); «Karpaty Polskie» (Łomnicki M.A. 1911); «Sudety» (Burmeister 1939, Horion 1941)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla ab. obscurum. Gerh.