Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Silvanus unidentatus (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Szeroko rozmieszczony gatunek w całej niemal Palearktyce, w Europie docierający do koła podbiegunowego. W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie notowany jednak jeszcze z niektórych krain. Spotykany w ciągu całego roku, ale liczniej w kwietniu i maju oraz wrześniu i październiku. Występuje pod zmurszałą korą drzew liściastych, zwłaszcza powalonych buków, dębów, topoli i wiązów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bałazy i Michalski 1960, Kamiński 1972); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Szulczewski 1922, Arnold 1938, Bałazy i in. 1974, Majewski T. 1974); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Mokrzecki 1934); Puszcza Białowieska: Białowieża (Mokrzecki 1934); Dolny Śląsk (Letzner 1847b, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz, Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Roztocze: Zwierzyniec i Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913), okolice Zamościa (Mokrzecki 1934); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872), Ispina woj. Kraków (Kotula 1873); Sudety Wschodnie (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Kugelann 1794, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Reitter 1870, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Karpaty Wschodnie» (Miller 1868); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910)