Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bembidion (Daniela) fasciolatum (Duftschmid, 1812)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek górski, rozmieszczony we wschodniej części obszaru podalpejskiego oraz wschodnich i południowych Karpatach. Rozmieszczenie w Polsce wymaga dokładniejszych badań, gdyż omawiany gatunek mylono z innymi. Na obszarze Śląska zupełnie nie znany (Horion 1941). Dane Trelli (1926, 1932) z Beskidu Wschodniego oparte na błędnie oznaczonych okazach Bembidion (Daniela) ascendens K. Dan. (J. Makólski*), natomiast w zbiorze Trelli z okolic Przemyśla są dwa okazy (J. Makólski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.