Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bembidion (Peryphiolus) monticula (Sturm, 1825)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek zamieszkujący zachodnią i środkową Europę, poza tym znany z Wysp Brytyjskich i kilku prowincji w Finlandii, wykazywany również z Kaukazu. Zasiedla pobrzeża rzek i potoków głównie na terenach wyżynnych. Dawniejsze dane o występowaniu w północnej Polsce odnoszą się prawdopodobnie do obszaru Litewskiej SRR. Według J. Roger a (1856) wzmianka A. Kelch a (1846) o występowaniu tego gatunku koło Ustronia polega na błędnym oznaczeniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: okolice Słupska (Pawłowski*); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1911, Netolitzky i Sainte-Claire Deville 1914, Horion 1941); Górny Śląsk (Zebe G. 1852, Kolbe W. 1931, Horion 1941); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Makólski 1952), Czatkowice i Rudawa pow. Chrzanów (Pawłowski*); Roztocze (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska: Tarnów (Makólski*), Jarosław (Pawłowski*); Sudety Zachodnie (Letzner 1849f, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910, Netolitzky i Sainte-Claire Deville 1914); Sudety Wschodnie (Letzner 1849f); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Bach 1849, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Wachtl 1870, Gerhardt 1910, Netolitzky i Sainte-Claire Deville 1914, Pawłowski J. 1967), Rytro pow. Nowy Sącz (Makólski*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Makólski*); Beskid Wschodni (Netolitzky i Sainte-Claire Deville 1914, Trella 1926), Jareniówka pow. Jasło (Pawłowski*); Pieniny (Siemaszko i Siemaszko 1928), Czorsztyn, Sromowce Niżne (Makólski*); Tatry (Kotula 1874, Netolitzky 1929); Polska (Netolitzky 1929, Horion 1935); «Polska Północna» (Lackschewitz i Mikutowicz 1939, Netolitzky 1942, Netolitzky 1943); «Śląsk» (Jakobson 1906, Reitter 1908, Kuhnt 1911b, Mrozek-Dahl 1928); «Galicja» (Jakobson 1906)