Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bembidion (Peryphus) milleri (Jacquelin-Duval, 1851)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek środkowoeuropejski, występujący w kilku formach, z których pod-gatunek nominatywny. Zamieszkuje obszar naddunajski od Węgier do Wirtembergii oraz Nadrenię, natomiast drugi, Bembidion (Peryphus) milleri carpathicum J Müll., północno-wschodnią część środkowej Europy. Zasiedla zarówno wilgotne jak i suchsze miejsca, w Polsce znajdowany głównie na glebie gliniastej nad brzegami wód oraz na skarpach glinianek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Lubsko (Neresheimer i Wagner H. 1939, Netolitzky 1943b, Korge 1956); Nizina Mazowiecka: Dąbrówka koło Warszawy (Bartoszyński 1937b), Plecewice pow Sochaczew (Makólski*); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1908, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Scholz R. 1927d, Horion 1941); Górny Śląsk (Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1928, Nowotny 1925f, Scholz R. 1935, Horion 1941), Chełmek pow. Chrzanów (Pawłowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty pow. Częstochowa (Lgocki 1908, Lgocki 1911), okolice Krakowa (Mazur E. 1939); Wyżyna Małopolska (Fassati 1942), Busko-Zdrój. Owczary pow. Busko-Zdrój (Makólski*); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1917b, Wanka 1920), Wieliczka pow. Kraków (Mazur E. 1939); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1926); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1957); «Śląsk» (Kolbe W. 1924, Mrozek-Dahl 1928, Horion 1935, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1906, Tenenbaum 1923, Csiki 1928, Burmeister 1939, Netolitzky 1943b); «Karpaty» (Netolitzky 1943b)

Uwagi:
Wyżyna Małopolska: Kazimierza — locus typicus! dla Bembidion milleri kulti Fassati