Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bembidion (Sinechostictus) decoratum (Duftschmid, 1812)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Rzadko spotykany gatunek europejski, podawany od Pirenejów po Karpaty, wykazywany również z Kaukazu. Żyje na pobrzeżach potoków górskich i podgórskich, na stanowiska niżej położone znoszony prawdopodobnie wodami powodziowymi. Stanowisko w Beskidzie Zachodnim wymaga potwierdzenia, o występowaniu w tym regionie wątpi Letzner (1885), również Gerhardt (1891c) odrzuca dane dla Śląska.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Makólski*); Beskid Zachodni: Ustroń pow. Cieszyn (Kelch 1846, Letzner 1848, Letzner 1871, Bach 1849, Roger 1856, Reitter 1870); Beskid Wschodni: Bóbrka pow. Krosno albo pow. Przeworsk (Łomnicki M.A. 1886); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Jakobson 1906); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)