Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Telmatophilus brevicollis Aubé, 1862
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek znany z południowej, zachodniej i środkowej części Europy. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w zachodniej i południowej części kraju. Zasiedla pobrzeża wód na terenach, nizinnych i pagórkowatych. Rozwój larwalny odbywa w lipcu-wrześniu w główkach nasiennych jeżogłówki gałęzistej — Sparganium ramosum Huds., w których odbywa również przepoczwarczenie. Postacie dojrzałe zimują.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Arnold 1938, Horion 1960); Dolny Śląsk (Gerhardt 1866, Letzner 1871, Letzner 1888, Kolbe W. 1913); Wzgórza Trzebnickie: Twardogóra (Letzner 1871); Górny Śląsk: Racibórz (Letzner 1871, Letzner 1888), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Rybiński 1897, Horion 1960); Wyżyna Małopolska: Chotel Czerwony koło Buska-Zdroju (Szymczakowski 1973); Sudety Zachodnie (Letzner 1871); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1915); «Śląsk» (Leder 1872, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1960); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)