Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bembidion (Trepanes) octomaculatum (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek rozsiedlony w południowej i środkowej Europie, z północnej Europy znany tylko z kilku południowych stanowisk w Szwecji i Finlandii, podawany też z północnej Afryki, Kaukazu, Azji Mniejszej i zachodniej Syberii. Zasiedla głównie szlamiste pobrzeża wód zarówno bieżących jak stojących, niekiedy nawet wysychających w lecie kałuż i małych stawów, spotykany nieraz w dalszej odległości od wody.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Horion 1941); Pojezierze Pomorskie (Horion 1941); Pojezierze Mazurskie (Vorbringer 1909, Netolitzky i Vogel 1917, Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1935b, Wagner H. 1941), Łęczyca (Makólski*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907), Warszawa Ogród Zoologiczny (Makólski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910, Horion 1941); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Dahl 1925, Polentz 1936e, Horion 1941); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur E. 1939), Kraków Przegorzały (Pawłowski*); Nizina Sandomierska: Zaleszany pow. Tarnobrzeg, Wierzchosławice pow. Tarnów (Makólski*), Kidałowice pow. Jarosław (Pawłowski*); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Letzner 1885, Gerhardt 1910, Mazur E. 1939), Rytro i Sucha Struga pow. Nowy Sącz (Makólski*); Beskid Wschodni (Trella 1926); Pieniny: Krościenko (Makólski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Reitter 1870, Kuhnt 1912); «Pobrzeże Odry» (Gruhl 1931)