Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pogonus chalceus (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Słonolubny gatunek europejski zasiedlający głównie wybrzeża Morza Śródziemnego, Atlantyku i Morza Północnego, podawany również z południowo-zachodnich wybrzeży Bałtyku oraz ze słonawisk śródlądowych A. Horion (1941) wątpi o występowaniu tego gatunku nad Morzem Bałtyckim. Z uwagi na brak okazów dowodowych w zbiorach, występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia nowymi danymi. Spotykany na słonawiskach na brzegach szlamistych, pod kamieniami i bryłami ziemi oraz na pobrzeżach morskich pod wyrzuconymi morszczynami i innymi napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Kieżmark pow Pruszcz Gdański — na brzegu Wisły (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879), Gdańsk (Zebe G. 1852), Sopot, Orłowo pow. Gdynia, Brzeźno Gdańskie (Lengerken 1929); «Pomorze» (Burmeister 1939); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1888)