Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pogonus iridipennis Nicolai, 1822
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek zamieszkujący słonawiska śródlądowe w środkowej i w południowo-wschodniej Europie, znany też z wybrzeży Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. W Polsce dotychczas na słonawiskach nie znaleziony. Zasiedla gleby o dużej zawartości soli. Z uwagi na biotop i sposób życia występowanie w okolicy Raciborza oraz Rogaczewa nieprawdopodobne, za granicą najbliżej położone stanowiska leżą nad Łabą i w Turyngii. [1973] Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rogaczewo woj. Poznań (Górny 1971).
[tom 22]
Gatunek halobiontyczny, zasiedlający wybrzeża Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego oraz słonawiska śródlądowe w środkowej i południowo-wschodniej części Europy. W Polsce nie stwierdzony z całą pewnością, najbliższe stanowiska występują za Łabą i w Turyngii. Błędnie wykazany ze Śląska Górnego i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (t. 2 str. 176). Z uwagi na wymagania ekologiczne, informacja o złowieniu tego biegacza w Rogaczewie, podana już uprzednio (Górny 1968) i obecnie — jest niewiarygodna.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rogaczewo woj. Poznań (Górny 1971); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rogaczewo pow. Kościan (Górny 1968), Rogaczewo woj. Poznań (Górny 1971); Górny Śląsk: Racibórz (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Gerhardt 1910, Mrozek-Dahl 1928); «Śląsk» (Jakobson 1906, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)

Uwagi:
Górny Śląsk: Stanowiska wątpliwe
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowiska wątpliwe
«Śląsk»: bez stanowisk (stanowiska wątpliwe)