Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trechus carpaticus Rybiński, 1902
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek rozmieszczony w Karpatach Wschodnich i południowych Wykazany omyłkowo z Tatr i Galicji zachodniej prawdopodobnie na podstawie błędnych oznaczeń. W Polsce dotychczas nie stwierdzony (brak okazów dowodowych w zbiorach), możliwy jednak do odszukania w Bieszczadach, gdyż był znajdowany w Gorganach i na Czarnohorze. Zasiedla lasy górnoreglowe i piętro kosodrzewiny, spotykany w ściółce i wśród mchów.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Tatry (Csiki 1907b, Csiki 1946, Holdhaus 1910, Roubal 1930, Horion 1941), Tatrzański Park Narodowy (Szymczakowski 1962b); «Galicja Zachodnia» (Jakobson 1906)