Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trechus marginalis Schaum, 1862
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek zamieszkujący Karpaty południowe, w Polsce nie występuje. Dane z Jury Krakowsko-Wieluńskiej oparte były na błędnych oznaczeniach (J. Makólski*); również występowanie w Beskidach nie znalazło potwierdzenia we wzmiankach podanych przez J. Gerhardta (1910) i K. Holdhausa (1910).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: