Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trechus obtusus Erichson, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek notowany z prawie całej Europy (bez północnej części Fennoskandii), wykazywany również z północnej Afryki. Z uwagi na zewnętrzne podobieństwo do Trechus quadristriatus (Schrank) bywa z nim często mylony, dlatego nie wszystkie dane o rozmieszczeniu są pewne. W środkowej Europie częściej spotykany w górach, zwłaszcza w strefie subalpejskiej. Z Polski wykazywany z, zachodniej i południowej części kraju, dawne doniesienia, szczególnie z terenów nizinnych wymagają potwierdzenia nowym materiałem. Zasiedla gleby niezbyt wilgotne na miejscach otwartych, rzadziej występuje w zaroślach wierzbowych i pod pojedynczo stojącymi drzewami, gdzie zwykle spotykany w ściółce.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871), Brudzyń pow Turek (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk: Legnica, Wrocław (Letzner 1871); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk: okolice Raciborza (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kolbark pow. Olkusz (Pawłowski*); Wyżyna Małopolska: Skowronno pow. Pińczów (Pawłowski*); Roztocze: Sabaudia pow. Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871); Beskid Zachodni: Ustroń pow. Cieszyn (Kelch 1846, Letzner 1871); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Seidlitz 1888, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Bach 1849, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1941); «Beskidy» (Roger 1856, Reitter 1870)