Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Trechus plicatulus Miller, 1868
Opis w KFP:
[tom 2]
Wysokogórski gatunek wschodni o karpacki, wymaga nowszych badań w naszych Karpatach w celu współczesnego stwierdzenia jego występowania w Polsce. Dane z piśmiennictwa są mylące, gdyż wzmianki H. lgockiego i Sz. Tenenbauma o występowaniu na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej były oparte na błędnym oznaczeniu Trechus pilisensis Csiki (J. Pawłowski*) i zostały bezkrytycznie powtórzone przez innych autorów. Z Galicji wykazany na podstawie danych odnoszących się do Czarnohory (Ukraińska SRR). Natomiast zbiór Wróblewskiego, przechowywany w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej Pan w Krakowie, zawiera serię okazów Trechus plicatulus Miller zaopatrzonych etykietkami «Tatry» bez bliższych danych (J. Pawłowski*). Gatunek w Karpatach Wschodnich spotykany głównie w strefie kosodrzewiny w pobliżu płatów tającego śniegu, znajdowany był również pod głęboko osadzonymi kamieniami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Złoty Potok pow Częstochowa (Lgocki 1908, Lgocki 1911, Pax 1917, Pax 1918b, Pax 1921), Ojców pow. Olkusz (Pongrácz 1923, Tenenbaum 1923, Burmeister 1939); Tatry (Pawłowski*); «Galicja» (Seidlitz 1888, Jakobson 1906)