Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trechus striatulus Putzeys, 1847
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Pospolity gatunek wysokogórski rozpowszechniony w Karpatach i Sudetach, wykazywany również z południowej części Alp Wschodnich. Rzadko spotykany w niższych partiach górskich, a jeszcze rzadziej na terenach nizinnych, gdzie może być znoszony wodami powodziowym. Stanowiska w okolicach Warszawy (Natolin i Świder) wykazane przez J. Makólskiego (1952) są wątpliwe, gdyż, jak sam autor pisze «okazy. zostały przyniesione z wodą Wisły lub też były mylnie etykietowane». Notowany omyłkowo z Beskidu Wschodniego przez T. Trella (1926) na podstawie błędnie oznaczonych okazów Trechus pulchellus Putz. (J. Makólski*). Występuje przeważnie na połoninach wysokogórskich i w strefie kosodrzewiny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.