Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Patrobus assimilis Chaudoir, 1844
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek europejski, rozmieszczony głównie w północnej części kontynentu, gdzie w Fennoskandii wkracza daleko poza koło podbiegunowe, w środkowej Europie zasiedla głównie obszary górskie, na nizinach spotykany w obszarze moren polodowcowych i lokalnie na torfowiskach wysokich. W Polsce notowany głównie z Sudetów, niekiedy spotykany po powodzi w napływkach na niżej położonych stanowiskach (Legnica, Zaleszany). Wykazany z okolic Płocka, przez S. Weissberg a (1918) omyłkowo (J. Makólski*). Występowanie omawianego gatunku na Nizinie Mazowieckiej wymaga potwierdzenia nowymi materiałami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Urle pow Wołomin (Makólski 1952); Dolny Śląsk: Legnica (Kolbe W. 1911); Górny Śląsk: Brynek pow. Tarnowskie Góry (Kolbe W. 1928), Ciechowice pow. Racibórz (Mrozek-Dahl 1928), Maliniec pow. Koźle, Ciasna pow. Lubliniec, «Stahlhammer» (Polentz 1936e, Horion 1941); Nizina Sandomierska: Zaleszany pow. Tarnobrzeg (Makólski*); Sudety Zachodnie (Letzner 1877b, Letzner 1885, Reitter 1889b, Reitter 1908, Gerhardt 1899b, Gerhardt 1899d, Gerhardt 1910, Scholz R. 1904, Holdhaus 1912, Holdhaus 1939, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1924, Mrozek-Dahl 1928, Polentz 1936e, Horion 1941, Noskiewicz i in. 1961), Cieplice Śląskie-Zdrój pow. Jelenia Góra (Makólski*); Beskid Zachodni: góry Pilsko i Babia Góra (Riehn 1914); «Śląsk» (Pax 1921, Burmeister 1939, Horion 1951); «Karpaty» (Horion 1941)