Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek występuje w południowej i środkowej Europie, w południowych częściach Szwecji i Finlandii, podawany również z Kaukazu i Iranu. Kserofilny, zasiedla suche gleby piaszczyste i żwirowiska z małą domieszką próchnicy, żyje na otwartych przestrzeniach z bogatą, ale niezbyt wysoką roślinnością.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1885, Schumann 1905, Szulczewski 1922), Kobylnica pow Poznań (Makólski*); Nizina Mazowiecka (Łomnicki M.A. 1886, Hildt 1907, Makólski 1952), Pomiechówek pow. Nowy Dwór Mazowiecki (Makólski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874), Wrocław (Makólski*); Wzgórza Trzebnickie: Trzebnica (Makólski*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Polentz 1939b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Lgocki 1911), Kraków i okolice (Makólski*); Wyżyna Małopolska (Eichler W. 1928), Bogucice pow. Pińczów (Makólski*); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny pow. Puławy (Makólski*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1885); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1885); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni (Trella 1926); Pieniny: Jaworki, Krasy, Trzy Korony (Makólski*); Polska (Motschulsky 1850, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1941); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1941); «Śląsk» (Letzner 1844, Letzner 1851, Reitter 1870, Gerhardt 1910); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)