Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amara (Amara) pseudocommunis Burakowski, 1957d
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek poza Polską znany z europejskiej części ZSRR, Czechosłowacji, NRD, NRF i Holandii. Żyje w lasach, przeważnie na lekkich glebach piaszczystych, notowany również z torfowisk, biologicznie związany z nasiennymi brzozami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Pawłowski J. 1966, Burakowski 1967); Pojezierze Pomorskie (Burakowski 1967); Pojezierze Mazurskie (Burakowski 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Burakowski 1967); Nizina Mazowiecka (Burakowski 1957c, Burakowski 1967); Podlasie (Burakowski 1967); Puszcza Białowieska (Burakowski 1967); Dolny Śląsk (Burakowski 1967); Górny Śląsk (Burakowski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Burakowski 1967); Wyżyna Małopolska (Burakowski 1967); Góry Świętokrzyskie (Burakowski 1967); Nizina Sandomierska (Burakowski 1967); Beskid Zachodni (Burakowski 1967); Polska (Makólski 1949, Gersdorf i Kuntze 1957, Horion 1960b)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Chojnów pow. Piaseczno — locus typicus! dla Amara (Amara) pseudocommunis Burak.;