Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Amara (Celia) complanata fusca Dejean, 1828
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Omawiany podgatunek rozsiedlony głównie w zachodniej części Europy, z północnej części kontynentu znany z Wysp Brytyjskich i tylko jednej prowincji Szwecji, notowany również z północnej Afryki, Azji Mniejszej, Kaukazu i zachodniej Syberii. Podgatunek nominatywny występuje w Dalmacji. W obecnym stuleciu w zachodniej i południowej części Europy Środkowej coraz częstszy, zdaje się, że przesuwa granicę swego zasięgu bardziej na wschód i ku północy. W Polsce bardzo rzadko spotykany, możliwe, że szerzej rozmieszczony, niż to wynika z dotychczasowych doniesień, ale wymaga dalszych badań. Wiadomości o występowaniu w Sudetach Zachodnich oparte na wzmiance K. Letznera sprzed przeszło stu laty następnie tylko powtarzane. Również występowanie w Beskidzie Zachodnim wymaga potwierdzenia nowym materiałem; wzmianki J. Pawłowskiego opierają się jedynie na okazach znalezionych prawie przed stu laty przez S. Stobieckiego. Żyje przeważnie na suchych glebach piaszczystych i żwirowych, skąpo pokrytych roślinnością. Spotykany na wydmach nadmorskich i śródlądowych, w dołach po wybranym żwirze, na lekkich gruntach uprawnych, nieużytkach, głównie pod Artemisia campestris L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wysocko pow. Złotoryja (Kolbe W. 1927, Horion 1941), Smolec pow. Wrocław (Polentz 1943); Sudety Zachodnie (Leder 1872, Gerhardt 1910), Góry Sowie, «Bögenberge», Górzec (Letzner 1871, Letzner 1885); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Jakobson 1907, Kuhnt 1912, Makólski 1929)