Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Cryptophagus) angustus Ganglbauer, 1899b
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu; notowany z nielicznych stanowisk w Fennoskandii, Danii, NRD, RFN i Francji. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. A. Horion (1935) podał omyłkowo, jakoby R. Scholz (1933d) wykazał C. trapezoidalis J. Sahlb. (= C. (C.) angustus Ganglb.) ze Śląska, gdy tymczasem R. Scholz z tego obszaru wykazał tylko C. (C.) cylindrus Kies. Później G. Polentz (1940) i A. Horion (1960) nie zaliczyli C. (C.) angustus Ganglb. do chrząszczy śląskich. Występuje często razem z C. (C.) cylindrus Kies. pod korą sosen i świerków opadniętych przez korniki.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Horion 1935)