Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amara (Celia) ingenua (Duftschmid, 1812)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową, wschodnią i północną część Europy, notowany również z Kaukazu, Azji Mniejszej i zachodniej Syberii. Zasiedla miernie suche gleby, najchętniej zawierające domieszkę gliny, żwiru lub kamieni, unika czystych piasków i gleb pylastych, najczęściej spotykany na terenach ruderalnych, wkracza w obręb osiedli miejskich, wykazywany również z gleb uprawnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 3 Pobrzeże Bałtyku Horion 1941
KFP 3 Pojezierze Pomorskie Zebe G. 1852, Lentz 1879
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Koerth 1916, Szulczewski 1922, Blank-Weissberg 1929
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Łęczyca, Mątwy pow. Inowrocław Makólski*
KFP 3 Nizina Mazowiecka Hildt 1907, Weissberg 1918, Makólski 1929, Makólski 1952, Kabacik-Wasylik 1970
KFP 3 Nizina Mazowiecka Pustelnik pow. Wołomin Makólski*
KFP 3 Dolny Śląsk Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Horion 1941
KFP 3 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1928, Polentz 1938, Stefek 1939, Horion 1941
KFP 3 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców pow. Olkusz, Dubie pow. Chrzanów, Kraków Dębniki, Kraków Przegorzały, Kraków Zwierzyniec Makólski*
KFP 3 Wyżyna Małopolska Busko-Zdrój Makólski*
KFP 3 Roztocze Tenenbaum 1913, Makólski 1929
KFP 3 Sudety Zachodnie Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910
KFP 3 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852
KFP 3 Beskid Zachodni Stobiecki 1883, Wanka 1920, Pawłowski J. 1967
KFP 3 Beskid Zachodni Brzesko Makólski*
KFP 3 Polska Motschulsky 1850, Łomnicki M.A. 1913
KFP 3 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857
KFP 3 «Śląsk» Bach 1849, Letzner 1852, Gutfleisch 1859, Gerhardt 1896b, Kuhnt 1912, Makólski 1929
KFP 3 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla var acuminata Letzn., var. analis Letzn., var. genuina Letzn. i var. virescens Letzn.;