Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Cryptophagus) confusus Bruce, 1934
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu; notowany z nielicznych stanowisk z Fennoskandii, RFN, NRD, Polski, Czechosłowacji oraz z Jarosławia (ZSRR). U nas znany z Warszawy i pięciu krain południowych. Bionomia i wymagania środowiskowe słabo poznane; w Szwecji znajdowany w zmurszałym, drewnie świerka i drzew liściastych oraz w dziupli lipy; w Warszawie trzy okazy zebrano 13 IV 1935 pod korą starego ściętego pnia topolowego (Tenenbaum 1938).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: