Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Amara (Pseudobradytus) crenata Dejean, 1828
Opis w KFP:
[tom 3]
Ciepłolubny gatunek zachodniopalearktyczny, w Europie rozmieszczony od północnej części Hiszpanii, środkowych Włoch, Dalmacji, południowo-zachodniej części ZSRR, po Lotaryngię we Francji i południową część Europy Środkowej, notowany również z Kaukazu i Iranu. W Polsce bardzo rzadko spotykany ze względu na warunki jakich wymaga. Podany ze Śląska Dolnego, na podstawie jednego okazu znalezionego przed przeszło stu laty, przez K. Letznera (1871); wzmianka ta była następnie powtarzana przez innych autorów. Występowanie na Śląsku obecnie możliwe, ale wymaga potwierdzenia nowym materiałem. Natomiast na pewno omawiany gatunek występuje na Wyżynie Małopolskiej w Niecce Nidziańskiej, gdzie został wykryty niedawno. Ze względu na rzadkość połowów warunki ekologiczne słabo znane. Znalezione 23 i 25 V 1952 w okolicy Buska pojedyncze okazy były jeszcze młodymi osobnikami, miękkimi i nie zupełnie wybarwionymi, jeden z nich znajdował się wśród rzadkich traw na suchym pastwisku (Baranów), drugi natomiast, z terenu cegielni koło Buska, został wydobyty z gleby na nasłonecznionej skarpie dołu po wybranej glinie (B. Burakowski*).
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Dolny Śląsk: Miłogoszcz pow. Wołów (Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1941); Wyżyna Małopolska: Busko-Zdrój i Baranów pow. Busko-Zdrój (Burakowski*, Makólski*); «Śląsk» (Schilsky 1888, Jakobson 1907, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Mrozek-Dahl 1928, Burmeister 1939, Horion 1951, Gersdorf i Kuntze 1957)