Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amara (Curtonotus) convexiuscula (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek słonawiskowy, zasiedla w Europie wybrzeża morskie Bałtyku, Morza Północnego, Atlantyku (do południowej części Francji), Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego oraz spotykany na niektórych słonawiskach śródlądowych w Europie Środkowej i Rumunii, wykazywany również w okolicach miast na wysypiskach śmieci (prawdopodobnie zawierających sól), poza tym notowany z Kaukazu i południowej części Syberii. Według M. Fassatiego (1944) występuje w dwu formach uznawanych przez niego jako odrębne podgatunki: forma śródlądowa należy do podgatunku Amara (Curtonotus) convexiuscula bohemica Fass., a żyjąca nad morzem do podgatunku nominatywnego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.