Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amara (Curtonotus) helleri Gredler, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek o niedostatecznie znanym rozmieszczeniu z uwagi na duże podobieństwo do Amara (Curtonotus) aulica (Panz.), wykazywany z gór i pogórzy środkowoeuropejskich, z Polski notowany również z obszarów niżowych. Spotykany na wilgotnych łąkach, zwłaszcza w podgórskich dolinach rzecznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Łęczyca (Makólski*); Nizina Mazowiecka (Karpiński i Makólski 1954), Konstancin pow. Piaseczno (Makólski*); Puszcza Białowieska (Karpiński i Makólski 1954); Dolny Śląsk (Karpiński i Makólski 1954); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Karpiński i Makólski 1954), Ojców pow. Olkusz (Makólski*); Wyżyna Lubelska (Karpiński i Makólski 1954); Nizina Sandomierska (Karpiński i Makólski 1954); Beskid Zachodni (Karpiński i Makólski 1954); Beskid Wschodni (Karpiński i Makólski 1954); Bieszczady: Smolnik pow. Ustrzyki Dolne (Burakowski*); «Śląsk» (Winkler A. 1924b, Horion 1935, Horion 1941, Horion 1951, Tenenbaum 1938, Burmeister 1939); «Sudety» (Horion 1941, Gersdorf i Kuntze 1957)