Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Cryptophagus) intermedius Bruce, 1934
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, notowany z Danii (terra typica!), Szwecji, Norwegii, RFN, NRD, Polski i Czechosłowacji. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany, wykazywany przeważnie z pojedynczych stanowisk. W Polsce należy do wielkich rzadkości, znany tylko z jednego stanowiska. Bionomia i wymagania ekologiczne poznane niedostatecznie. Znajdowany w ściętych gałęziach jesionu opanowanego przez kornika — jesionowca pstrego — Leperisinus fraxini (Panz.), w butwiejącym drewnie starych dębów zasiedlonych przez mrówki Lasius brunneus (Latr.) oraz w piwnicach i pryzmach kompostowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 12 Dolny Śląsk Malczyce Polentz 1940, Horion 1960
KFP 12 «Śląsk» Horion 1951