Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Cryptophagus) labilis Erichson, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej części Europy, na północ docierający do południowych prowincji Szwecji i Finlandii, a na południe do Francji, środkowych Włoch, Jugosławii i Rumunii — wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany tylko z trzech krain. Występuje w starych, zmurszałych drzewach liściastych; znajdowany pod odstającą korą, w próchnicy i w butwiejącym drewnie, niekiedy gromadnie w sąsiedztwie mrówek Lasius brunneus (Latr.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1879), Bielinek nad Odrą (Horion 1960); Dolny Śląsk: okolice Wrocławia (Bruce 1936); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930); Polska (Łomnicki M.A. 1913)