Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pterostichus (Adelosia) macer (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek zamieszkujący prócz Fennoskandii prawie całą Europę, notowany również z Kaukazu i Syberii. Zarówno w Europie jak i w Polsce w miarę posuwania się na północ coraz rzadziej spotykany. Żyje na żyźniejszych glebach, unika gleb piaszczystych, przeważnie spotykany pojedynczo, niekiedy tylko liczniej w napływkach popowodziowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932, Horion 1941); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Burakowski*); Pojezierze Mazurskie (Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1885, Weise 1872, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Tenenbaum 1923, Makólski 1952); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Horion 1941); Górny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Roger 1856, Gerhardt 1910, Polentz 1938, Horion 1941); Wyżyna Małopolska: Busko-Zdrój (Makólski*); Nizina Sandomierska: Jarosław (Makólski*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Łomnicki M.A. 1908, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni (Trella 1926); «Pomorze» (Horion 1941); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Pfeil 1857, Lentz 1861, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Jakobson 1907, Mrozek-Dahl 1928, Nürnberg 1937d); «Śląsk» (Schilling i in. 1827, Bach 1849, Letzner 1852, Reitter 1908, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Makólski 1952); «Galicja Zachodnia» (Łomnicki M.A. 1913)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla var. brunneus Letzn. i var. genuinus Letzn.;