Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Pterostichus (Lyperosomus) elongatus (Duftschmid, 1812)
Opis w KFP:
[tom 22]
Gatunek zamieszkujący Europę Południową, na północ docierający do południowej Francji, Austrii, Moraw i Słowacji. W Polsce dotychczas nie stwierdzony, błędnie wykazany z Ojcowa na podstawie mylnie oznaczonych okazów. Zasiedla bagna i bagniste brzegi wód, poławiany pod napływkami i wśród płożących się kłączy pałki — Typha L. Informacja o złowieniu jednego okazu w Wielkopolskim Parku Narodowym, z uwagi na jego rozmieszczenie ogólne i wymagania ekologiczne — jest niewiarygodna.
[tom 3]
Gatunek południowoeuropejski, w zachodniej części Europy sięga do południowej Francji, zaś we wschodniej części kontynentu rozmieszczony od Grecji do Siedmiogrodu, Austrii i Słowacji. Z Polski dotychczas nie znany, wykazany na pewno omyłkowo z Ojcowa przez Fejfera, prawdopodobnie na podstawie mylnego oznaczenia, w zbiorze brak okazu dowodowego.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 22 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy Bałazy i Lipa 1984
KFP 3 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Fejfer F. 1924