Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Cryptophagus) postpositus Sahlberg, 1903
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej, zachodniej i środkowej Europie, notowany także z jednej prowincji południowej Szwecji, z Afryki Północnej, Kaukazu i Syberii. W Polsce należy do rzadkości; notowany tylko z dwu miejscowości. Występuje jako synantrop w ciągu całego roku w mieszkaniach, piwnicach, stodołach, szopach i gołębnikach — na psujących się artykułach spożywczych, w gnijącej słomie, sieczce, plewach oraz wśród ekskrementów gołębich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gniezno (Bruce 1936); Sudety Zachodnie: Jelenia Góra (Bruce 1936, Horion 1960)