Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pterostichus (Argutor) taksonyis Csiki, 1930
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu ogólnym, poza Polską podawany z Jugosławii, Węgier, Czech, NRD i Francji. Wymagania ekologiczne słabo poznane, przez niektórych badaczy uważany za gatunek halofilny, w Polsce łowiony na terenach nie zasolonych, np. w Zegrzu pod napływkami na pobrzeżu Bugo-Narwi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Zegrze pow. Nowy Dwór Mazowiecki (Makólski*); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1918, Mrozek-Dahl 1928, Horion 1941); Polska Południowa (Burmeister 1939, Horion 1941, Horion 1959b); «Śląsk» (Horion 1935, Horion 1951)