Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pterostichus (Haptoderus) pumilio (Dejean, 1828)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek górski, szeroko rozmieszczony w środkowej i zachodniej części Europy, nie znany jednak z Wysp Brytyjskich, Półwyspu Iberyjskiego i Apenińskiego. W Polsce bardzo rzadko spotykany, wykazywany jedynie z Tatr, gdzie znajdowany, na ogół, tylko pojedynczo w strefie kosodrzewiny, w piśmiennictwie notowany z Tatr przeważnie bez podania stanowisk, jedynie M. Łomnicki (1886) podaje wzmiankę o znalezieniu dwu okazów na Giewoncie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 3 Tatry Miller 1859, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Csiki 1908, Burmeister 1939, Makólski 1952
KFP 3 Tatry Hala Goryczkowa, Hala Kondratowa Makólski*
KFP 3 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 3 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1907