Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pterostichus (Cryobius) blandulus Miller, 1859
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek górski, znany w Europie jedynie z północnej części łuku karpackiego, wykazywany poza tym z północnej części Syberii od Jeniseju do Leny. W Polsce dotychczas znajdowany tylko w Tatrach. Żyje głównie ponad górną granicą lasu, gdzie nieraz licznie spotykany pod kamieniami, nadto notowany ze strefy hal i kosodrzewiny. W dotychczasowym piśmiennictwie wykazywany z polskich Tatr na ogół bez podania miejsc znalezienia, jedynie M. Łomnicki (1886) podaje pięć stanowisk, a J. Makólski (1952) tylko jedno, poza tym R. J. Wojtusiak (1955) i W. Szymczakowski (1962b) ogólnie wymieniają omawiany gatunek z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Tatry (Miller 1859, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1913, Kiesenwetter 1870, Kotula 1874, Seidlitz 1888, Ganglbauer 1892, Pietsch 1902, Csiki 1908, Csiki 1930, Csiki 1946, Holdhaus 1910, Holdhaus 1912, Burmeister 1939, Holdhaus i Lindroth 1939, Horion 1941, Makólski 1952, Wojtusiak 1955, Szymczakowski 1962b), ponad 2000 m n.p.m. — Małołączniak, Kościelec, Granaty, Krzyżne, ponad 1900 m n.p.m.— Przełęcz Liliowe, Kasprowy, Czuba Goryczkowa, Czerwone Wierchy, ponad 1500 m n.p.m. — Kopa Królowej (Makólski*), Zawrat, nad Zmarzłym Stawem (Pawłowski*); «Galicja» (Jakobson 1907); «Karpaty Północne» (Winkler A. 1924b, Horion 1951)

Uwagi:
Tatry: — terra typica! dla Pterostichus blandulus Mill.,