Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Cryptophagus) subfumatus Kraatz, 1856b
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek subkosmopolityczny, znany z Holarktyki, Brazylii i Meksyku. W Europie rozmieszczony głównie w południowej i środkowej części kontynentu, notowany również z południowych części Europy Północnej, zwłaszcza z miast portowych. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, tylko na Śląsku Górnym liczniej poławiany. Występuje jako synatrop w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych oraz w ich sąsiedztwie. Znajdowany na zapleśniałych materiałach i produktach pochodzenia roślinnego, na podwórzach domów, wśród śmieci zmieszanych z liśćmi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Olsztyn (Żurańska 1969); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Górny 1968); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Łazienki (Tenenbaum 1931); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Bruce 1936); Górny Śląsk (Kraatz 1856b, Roger 1856, Bach 1867, Reitter 1870, Reitter 1875, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Schubert 1934, Bruce 1936, Polentz 1937); Sudety Zachodnie (Letzner 1888, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), Babia Góra (Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Żurańska 1969)

Uwagi:
Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej - locus typicus! dla C. subfumatus Kraatz