Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Cryptophagus) subfumatus Kraatz, 1856b
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek subkosmopolityczny, znany z Holarktyki, Brazylii i Meksyku. W Europie rozmieszczony głównie w południowej i środkowej części kontynentu, notowany również z południowych części Europy Północnej, zwłaszcza z miast portowych. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, tylko na Śląsku Górnym liczniej poławiany. Występuje jako synatrop w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych oraz w ich sąsiedztwie. Znajdowany na zapleśniałych materiałach i produktach pochodzenia roślinnego, na podwórzach domów, wśród śmieci zmieszanych z liśćmi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 12 Pojezierze Mazurskie Olsztyn Żurańska 1969
KFP 12 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Górny 1968
KFP 12 Nizina Mazowiecka Warszawa-Łazienki Tenenbaum 1931
KFP 12 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Bruce 1936
KFP 12 Górny Śląsk Kraatz 1856b, Roger 1856, Bach 1867, Reitter 1870, Reitter 1875, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Schubert 1934, Bruce 1936, Polentz 1937
KFP 12 Sudety Zachodnie Letzner 1888, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910
KFP 12 Beskid Zachodni Cieszyn Wanka 1915
KFP 12 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. 1967
KFP 12 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1923c
KFP 12 «Śląsk» Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Żurańska 1969

Uwagi:
Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej - locus typicus! dla C. subfumatus Kraatz